Мінімізує податкові платежі (0% податку на прибуток та ін.)

Полегшує роботу з активами, оптимізує фінансові потоки

Наявність Фонду дозволяє переміщувати активи та грошові кошти між компаніями вашої групи без податкових навантажень, акумулювати кошти на рахунках Фонду та перерозподіляти їх.

Компанії матимуть можливість оперативно отримувати від Фонду необхідне фінансування. Крім того, Фонд може придбати для компаній землю, нерухомість, інтелектуальну власність і передати їм у користування.

Завдяки власному функціоналу Фонд пришвидшує обіг коштів компаній, що ведуть ваш бізнес.

Ми допоможемо розробити індивідуальну схему роботи з активами та фінансовими потоками вашої групи компаній.

Знижує ризики ведення бізнесу

Якщо Фонд володіє корпоративними правами компаній вашої групи, його допомога надасть вам можливість суттєво зменшити ризики: контролювати роботу компаній та убезпечити ваші активи. Задля цього Фонд має дієві інструменти.

Наприклад, у випадку, коли Фонд надає позику компанії, її майно може бути взято під заставу. Це повністю унеможливить його несанкціоноване відчуження. А планування та контроль з боку Фонду всіх фінансових потоків групи зменшить ризики нецільового використання коштів.

Крім того, за вашою згодою, Фонд (залежно від власної частки та статуту компанії) може впливати на її поточну діяльність і навіть, за вашим дорученням, змінити її керівництво.

Важливою перевагою інвестування з використанням Власного Фонду є також високий рівень державного регулювання діяльності компаній з управління активами, які допомагають адмініструвати діяльність фондів. Законодавча та нормативна база, що діє в Україні, забезпечує ефективну систему захисту прав власників.

Надає можливість отримати додатковий прибуток

Завдяки тому, що Фонду надано практично необмежені можливості щодо видів активів та проведення операцій з ними, він має набагато більше джерел отримання доходів у порівнянні зі звичайними компаніями. А система оподаткування його діяльності дозволяє значно зменшити податкове навантаження.

Власний Фонд може проводити операції не лише з компаніями вашої групи, а й працювати самостійно. Тим самим, забезпечити додатковий прибуток завдяки власним операціям на земельному, фінансовому, фондовому, ринку нерухомості тощо.

Українське законодавство не обмежує діяльність фонду щодо придбання активів як в Україні, так і поза її межами.

У таблиці нижче можна ознайомитися з детальною інформацією щодо активів, джерел доходів та оподаткування Фонду.

open more

Таблиця

Table

Спрощує інвестування та виведення грошових коштів

Інвестування здійснюється шляхом викупу емісії акцій Фонду. На відміну від придбання корпоративних прав у звичайних компаніях, які, в переважній більшості, створені як товариства з обмеженою відповідальністю (LLC), в цьому випадку не є обов’язковим викуп всіх акцій протягом року. Можна заявити емісію і викуповувати акції Фонду у необхідній кількості, коли саме це потрібно.

Фонд може викупити у вас власні акції та таким чином забезпечити швидке виведення коштів з Фонду. І навпаки, за потреби повернути кошти в Фонд, він має можливість здійснити зворотну операцію – продати вам ці акції.

Фонд також може придбати корпоративні права або активи ваших компаній, які ведуть діяльність за межами України, і згодом продати їх.

Реінвестує доходи без сплати податків

Доходи, які отримав Фонд, та його активи можуть бути реінвестовані у компанії вашої групи або в нові напрямки діяльності без сплати податків. Отже, Фонд – ефективний інструмент примноження вашого капіталу.

Ми допоможемо заздалегідь розробити фінансову модель, яка дозволить оптимізувати фінансові потоки, зменшити ризики та мінімізувати майбутні податкові платежі.

Мінімізує податки при виплаті дивідендів

Завдяки пільговій системі оподаткування Фонд зможе виплачувати інвесторам більшу суму дивідендів, ніж інші компанії групи, які, в переважній більшості, створені як товариства з обмеженою відповідальністю (LLC).

Крім того, на відміну від LLC, яке може сплачувати дивіденди лише один раз на рік, Фонд може сплачувати дивіденди щоквартально.

Проте слід зазначити, що власне величина податків залежить від юридичного статусу інвестора. Якщо ви інвестували через Фонд особисто (як фізична особа), умови оподаткування дивідендів будуть найсприятливішими.

У цьому випадку «податкові формули» для отримання дивідендів виглядатимуть наступним чином:

Для Фонду:
Fund dividends – 0% IT + 9% PIT + 1,5% MT
ETR = 10,5%

Для LLC:
LLC dividends – 18% IT + 5% PIT + 1,5% MT
ETR = 23,3%

де: IT – податок на прибуток, PIT – податок на прибуток фізичної особи, MT – військовий збір, ETR – ефективна податкова ставка.

Відповідно, ефективна податкова ставка становитиме 10,5% для Фонду та 23,3% для LLC. Різниця – 12,8%. Таких великих втрат можна уникнути тільки завдяки Фонду.

Таким чином, ваш особистий чистий прибуток може бути збільшено на 12,8% від величини інвестиційного прибутку або приблизно на 15% у порівнянні з чистим прибутком від групи компаній LLC.

Нерезидентам України при прийнятті рішень щодо вибору країни оподаткування доходів необхідно враховувати як законодавство України, так і законодавство країни реєстрації нерезидента, а також чинні міжнародні угоди щодо уникнення подвійного оподаткування.

У таблиці нижче можна ознайомитися з системою оподаткування при отриманні дивідендів з Фонду порівняно із LLC та залежно від юридичного статусу інвестора.

open more

Таблиця

table

Мінімізує податки при виведенні капіталу

При виведенні з Фонду капіталу оподатковується лише інвестиційний прибуток, тобто інвестиційний дохід за вирахуванням відповідних інвестиційних витрат. Це різниця між вартістю акцій Фонду при продажу та витратами на їх придбання.

Ціна акцій залежить від поточної вартості чистих активів Фонду, інформацію про яку надає компанія з управління активами, що обслуговує діяльність Фонду.

Витрати на придбання акцій Фонду складаються з суми, інвестованої в акції Фонду, та додаткових витрат, пов’язаних з придбанням акцій Фонду.

Завдяки пільговій системі оподаткування Фонд зможе мінімізувати податки при виведенні капіталу інвестором. Для наочності достатньо порівняти податки, що сплачують при використанні Фонду та при використанні товариства з обмеженою відповідальністю (LLC). Податки, що сплачують LLC, значно вище.

Слід зазначити, що власне розмір податків також залежить від юридичного статусу інвестора. Якщо ви інвестували через Фонд особисто (як фізична особа), умови оподаткування будуть найсприятливішими. Ви навіть зможете мінімізувати податки додатково. Для цього інвестиційний прибуток треба виводити у вигляді дивідендів.

Для фізичної особи «податкові формули» при виведенні інвестиційного прибутку виглядатимуть наступним чином:

Для Фонду:
Fund withdrawal – 0% IT + 18% PIT + 1,5% MT
ETR = 19,5%

Для Фонду при виведенні інвестиційного прибутку у вигляді дивідендів:
Fund withdrawal – 0% IT + 9% PIT + 1,5% MT
ETR = 10,5%

Для LLC:
LLC withdrawal – 18% IT + 18% PIT + 1,5% MT
ETR = 34%

Для LLC при виведенні інвестиційного прибутку у вигляді дивідендів:
LLC withdrawal – 18% IT + 5% PIT + 1,5% MT
ETR = 23,3%

де: IT – податок на прибуток, PIT – податок на прибуток фізичної особи, MT – військовий збір, ETR – ефективна податкова ставка.

Відповідно, ефективна податкова ставка становитиме: 34% - при виведенні інвестиційного прибутку з LLC,  23,3% - при виведенні інвестиційного прибутку з LLC у вигляді дивідендів, 19,5% - при виведенні інвестиційного прибутку з Фонду, 10,5% - при виведенні інвестиційного прибутку з Фонду у вигляді дивідендів.

Мінімальна різниця між виведенням інвестиційного прибутку з Фонду та LLC становить 12,8%. Таких втрат можна уникнути лише завдяки Фонду. Таким чином, ваш особистий чистий прибуток може бути збільшено на 12,8% від величини інвестиційного прибутку або приблизно на 15% у порівнянні з чистим прибутком від LLC.

Нерезидентам України при прийнятті рішень щодо вибору країни оподаткування доходів необхідно враховувати як законодавство України, так і законодавство країни реєстрації нерезидента, а також чинного міжнародні угоди щодо уникнення подвійного оподаткування.

У таблиці нижче можна ознайомитися з системою оподаткування інвестиційного прибутку при виведенні інвестиційного капіталу з Фонду у порівнянні із LLC та в залежності від юридичного статусу інвестора.

open more

Таблиця

table

Спрощує продаж бізнесу

Процедура продажу бізнесу з використанням Фонду зручніша порівняно з продажем корпоративних прав у компаніях, що ведуть ваш бізнес.

Якщо ви маєте намір продати лише певну частину бізнесу, за вашим дорученням Фонд може продати корпоративні права, якими він володіє у відповідних компаніях вашої групи. При цьому Фонд не сплачуватиме податок на прибуток.

Надалі ви можете реінвестувати доходи від продажу корпоративних прав в інші напрями діяльності або отримати з Фонду дохід у вигляді дивідендів.

Ви також маєте змогу вивести частину інвестиційного капіталу. Задля цього Фонд викупить у вас власні акції за ціною, що відповідає поточній вартості його чистих активів.

Якщо ви захочете продати власний бізнес повністю, то можливі декілька варіантів:

 1. За вашим дорученням, Фонд продає покупцю корпоративні права, якими він володіє в усіх компаніях вашої групи.  При цьому Фонд не сплачуватиме податок на прибуток.

  • Ви можете залишитись власником Фонду та реінвестувати кошти в нові напрямки діяльності, отримати частину доходів у вигляді дивідендів, вивести частину інвестиційного капіталу.
  • Ви можете повністю вийти з Фонду: отримати весь дохід від продажу корпоративних прав у вигляді дивідендів або інвестиційного прибутку та повністю вивести весь власний інвестиційний капітал. Задля цього Фонд викупить у вас всі свої акції за ціною, що відповідає поточній вартості чистих активів Фонду. У цьому випадку Фонд ліквідується.
 2. Ви можете продати покупцю всі акції Фонду. Покупець стає власником Фонду, а Фонд залишається власником корпоративних прав компаній групи. Це найшвидший варіант

Ви також маєте змогу залучити до свого бізнесу нового партнера, продавши йому частину акцій Фонду.

Ми знайдемо найефективнішу модель продажу всього бізнесу або його частки, яка допоможе зменшити податкові платежі.

Зменшує вплив факторів VUCA та BANI на ваш бізнес

У сучасному світі нам стає замало навичок розуміння та прогнозування подій. Треба додати здібність швидкої орієнтації та адаптації до змін. Щоб вигравати, необхідно підвищувати швидкість, гнучкість та адаптивність бізнесу. Саме ці риси можна підсилити, використавши якості, що  притаманні Фонду, а саме здатність:

 • Швидко і без податкових навантажень переміщати активи між компаніями вашої групи, акумулювати та перерозподіляти кошти, підвищувати швидкість їх обігу
 • Проводити операції з практично необмеженим переліком активів та отримувати додаткові прибутки
 • Спрощувати інвестування, реінвестування, виведення коштів та продаж бізнесу

Крім того, мінімізація податків та збільшення чистого прибутку додає бізнесу стійкості та збільшує можливості для маневру.

Таким чином, залучення Фонду до вашої групи компаній допоможе знизити вплив факторів сучасного світу: VUCA (мінливість, невизначеність, складність та неоднозначність) та BANI (крихкість, тривожність, нелінійність та незрозумілість).

Забезпечує функціонування офісу Наглядової ради

За потреби Фонд забезпечить функціонування офісу Наглядової ради Фонду та його власників. А саме: придбає або орендує офісне приміщення, транспортні засоби, інше необхідне для роботи офісу майно, відшкодує витрати на забезпечення його діяльності. Фонд також може сплачувати заробітну платню членам Наглядової ради.

Отримує професійний супровід з боку Ready Invest AMC

Компанія з управління активами діє виключно в інтересах Фонду за згодою та дорученням його власників відповідно до договору про управління активами.

Ready Invest забезпечує постійну професійну підтримку та супровід діяльності Фонду:

 • Підготовка установчих документів та реєстрація Фонду
 • Організація емісії акцій Фонду
 • Ведення бухгалтерського та податкового обліку Фонду
 • Подання звітності у Державну податкову службу та Комісію з цінних паперів та фондового ринку
 • Організація документообігу та зберігання документів Фонду
 • Укладання від імені Фонду договорів купівлі-продажу активів з урахуванням  обмежень, встановлених статутними документами
 • Організація поточної діяльності Фонду
 • Регулярний моніторинг вартості активів Фонду та його операцій
 • Представництво інтересів Фонду під час податкових, аудиторських на інших перевірок
 • Організація співпраці з депозитарієм, зберігачем активів, банками, аудиторами, оцінювачами майна тощо
 • Представництво інтересів Фонду у стосунках з органами державної влади
 • Підготовка та проведення загальних зборів Фонду
 • Внесення змін до реєстраційних документів Фонду
 • Організація розміщення та зворотного викупу акцій Фонду
 • Представництво інтересів Фонду на загальних зборах компаній, корпоративні права яких належать до активів Фонду
 • Організація виплати дивідендів власникам Фонду
 • Організація виведення інвестиційного капіталу, продажу або ліквідації Фонду

Наш супровід дозволяє не наймати у Фонд додатковий персонал, що відповідатиме за бухгалтерію, ведення документообігу, організаційні питання, представництво та інше.